Röksäkring vid inbrotts- och överfallslarm

Rökbild

När du lider skada och vaktbolag eller polis inte kan komma i tid, så är SmokeCloak den perfekta lösningen. Dina värdesaker döljs inom några sekunder och inkräktare får lämna tomhänta. Med mycket erfarenhet av olika applikationer hjälper vi dig att skydda dig själv, din personal och dina värdesaker.Tidslinje